Hur vet du om avloppet måste renoveras?

Hur vet du om avloppet måste renoveras?

I lite äldre hus är det vanligt att avloppet krånglar av och till. Stopp i avloppet, dålig avrinning och dålig lukt är något du till slut vänjer dig vid. Du som inte är villig att vänja dig vid olika problem som kan uppstå med avloppet bör läsa vidare.

Ta reda på vart problemet sitter

Om du ofta har stopp i avloppet hemma kan det vara smart att beställa inspektion av avloppet. Då först en kamera genom hela avloppssystemet och filmar allt i dess väg. På så sätt får du en klar och tydligt bild av vad som blockerar avloppet och hur det faktiskt står till med avloppet generellt sett.

Efter att en inspektion har blivit utförd kan du bli rekommenderad att utföra en relining av hela avloppssystemet. I många fall kan det räcka för att avloppet ska hålla i många år till utan att krångla. Dessutom är det rekommenderat att utföra en rörspolning av avloppet med jämna mellanrum. När du underhåller avloppet på ett korrekt vis håller det längre.

Stambyte eller relinining?

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Så vad är det som gör att relining har blivit så populärt?

För det första är det priset som lockar. Eftersom det inte krävs att du byter ut varken kök eller badrum när en relining utförs blir slutkostnaden mycket lägre än vid ett stambyte. För det andra är det fullt möjligt för hela familjen att bo kvar i hemmet under arbetets gång. Vilket även hjälper till att hålla den totala kostnaden nere.

När en relinining Norrköping utförs fylls rören med nytt material från insidan med hjälp av tryckluft. Materialet kan variera något men det ser till att problemen du upplever med avloppet försvinner för gott.

Den stora fördelen med ett stambyte är att du får ett helt nytt avloppssystem. Nackdelen är dock att det är både dyrt och omständligt.